Project Information

VIRJOX – Elämyksellisiä palveluita virtuaalitodellisuudessa
VIRJOX – Virtuaalitodellisuuden (VR) mahdollisuudet tarjota uusia elämyksiä, kokemuksia ja tietoa käyttäjille alkavat olla lähellä toteutumistaan. VIRJOX-hankkeen tavoitteena on ideoida, luoda, toteuttaa ja testata VR:ään innovatiivisia palvelukonsepteja, palveluympäristöjä ja journalistisia tarinankerronnan innovaatioita oikeissa käyttökonteksteissa. Projektin toteutuksessa kehitetään ja sovelletaan design thinking -ajatteluun pohjautuvaa ketterää kehitys- ja toteutusprosessia erityisesti VR-palveluiden kehittämiseen monikanavaisessa mediaympäristössä. Tavoitteena on tutkia ja luoda nopeasyklisissä kokeiluissa elämyksellisiä sisältöjä ja ratkaisuja, jotka tuottavat merkittävää lisäarvoa käyttäjille eri käyttökonteksteissa ja palveluympäristöissä.

VIRJOX - Engaging services in virtual reality
The promise of virtual reality (VR) to offer engaging experiences and information for users is about the come true. VIRJOX project aims to ideate, create, develop, and evaluate innovative service concepts, service environments, and journalistic storytelling concepts for VR in real usage contexts. The project will develop and apply an agile design and development process especially for developing VR-services and supporting content and service creation of different media channels and environments. The aim is to study and create experiential content and solutions for VR in fast development cycles that will create added value for users in different contexts of use and multi-service environments.

Project Details

Research Partners

Tampere University of Technology (IHTE, NOVI)
University of Tampere (COMS, TAUCHI)
Jyväskylä University

Company Partners

Sanoma
Finavia
Futurice

Project duration

1.11.2016 - 31.5.2018

Topic(s)

Virtual Reality, Mixed Reality, Augmented Reality, UX, Experience design, Service creation, HTI, Journalism and media studies

Publications

Sirkkunen, E., Väätäjä, H., Uskali, T., and Rezaei, P. P. (2016, October). Journalism in virtual reality: opportunities and future research challenges. In Proceedings of the 20th International Academic Mindtrek Conference (pp. 297-303). ACM. DOI: https://doi.org/10.1145/2994310.2994353

Väätäjä, H., Kauhanen, O., Uskali, T., Sirkkunen, E., Kelling, C., Turunen, M., and Lindqvist, V. (2017, September). Innovating Virtual Reality Experiences for Journalism: The Design Thinking Approach. Presented at the Future of Journalism Conference 2017. Cardiff, Wales.

Kauhanen, O. Väätäjä, H., Turunen, M., Keskinen, T., Sirkkunen, E., Uskali, T., Lindqvist, V., Kelling, C., and Karhu, J. (2017, September). Assisting Immersive Virtual Reality Development with User Experience Design Approach. In Proceedings of the 21st International Academic Mindtrek Conference (pp.127-136). ACM. DOI: https://doi.org/10.1145/3131085.3131126

Kelling, C., Väätäjä, H., and Kauhanen, O. (2017, November). Impact of Device, Context of Use, and Content on Viewing Experience of 360-Degree Tourism Video. In Proceedings of the 16th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia (MUM '17) (pp.211-222). ACM. DOI: https://doi.org/10.1145/3152832.3152872

Still to come (work in progress):
Immersive Journalism as Storyliving. Routledge. Abingdon, UK.

Researchers

UX and service creation
Otto Kauhanen, Chelsea Kelling & Heli Väätäjä, TUT, IHTE

HTI and SW development
Jaakko Hakulinen, Jussi Karhu & Markku Turunen, UTA, TAUCHI

Journalism
Esa Sirkkunen, UTA, COMS
Helena Hirvinen, Pasi Ikonen & Turo Uskali, JYU

Value Creation and Business Models
Ilona Ilvonen, Nina Helander, TUT, NOVI