Project Information

VIRJOX – Elämyksellisiä palveluita virtuaalitodellisuudessa
VIRJOX – Virtuaalitodellisuuden (VR) mahdollisuudet tarjota uusia elämyksiä, kokemuksia ja tietoa käyttäjille alkavat olla lähellä toteutumistaan. VIRJOX-hankkeen tavoitteena on ideoida, luoda, toteuttaa ja testata VR:ään innovatiivisia palvelukonsepteja, palveluympäristöjä ja journalistisia tarinankerronnan innovaatioita oikeissa käyttökonteksteissa. Projektin toteutuksessa kehitetään ja sovelletaan design thinking -ajatteluun pohjautuvaa ketterää kehitys- ja toteutusprosessia erityisesti VR-palveluiden kehittämiseen monikanavaisessa mediaympäristössä. Tavoitteena on tutkia ja luoda nopeasyklisissä kokeiluissa elämyksellisiä sisältöjä ja ratkaisuja, jotka tuottavat merkittävää lisäarvoa käyttäjille eri käyttökonteksteissa ja palveluympäristöissä.

VIRJOX - Engaging services in virtual reality
The promise of virtual reality (VR) to offer engaging experiences and information for users is about the come true. VIRJOX project aims to ideate, create, develop, and evaluate innovative service concepts, service environments, and journalistic storytelling concepts for VR in real usage contexts. The project will develop and apply an agile design and development process especially for developing VR-services and supporting content and service creation of different media channels and environments. The aim is to study and create experiential content and solutions for VR in fast development cycles that will create added value for users in different contexts of use and multi-service environments.

Project Details

Research Partners

Tampere University of Technology (IHTE, NOVI)
University of Tampere (COMS, TAUCHI)
Jyväskylä University

Company Partners

Sanoma
Finavia
Futurice

Project duration

1.11.2016 - 31.5.2018

Topic(s)

Virtual Reality, Mixed Reality, Augmented Reality, UX, Experience design, Service creation, HTI, Journalism and media studies

Publications

Sirkkunen, E., Väätäjä, H., Uskali, T., & Rezaei, P. P. (2016). Journalism in virtual reality: opportunities and future research challenges. In Proceedings of the 20th International Academic Mindtrek Conference (pp. 297-303). ACM. DOI: https://doi.org/10.1145/2994310.2994353

Kauhanen, O., Väätäjä, H., Turunen, M., Keskinen, T., Sirkkunen, E., Uskali, T., Lindqvist, V., Kelling, C., & Karhu, J. (2017). Assisting Immersive Virtual Reality Development with User Experience Design Approach. In Proceedings of the 21st International Academic Mindtrek Conference (pp.127-136). ACM. DOI: https://doi.org/10.1145/3131085.3131126

Kelling, C., Väätäjä, H., & Kauhanen, O. (2017). Impact of Device, Context of Use, and Content on Viewing Experience of 360-Degree Tourism Video. In Proceedings of the 16th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia (MUM '17) (pp.211-222). ACM. DOI: https://doi.org/10.1145/3152832.3152872

Sirkkunen, E., Uskali, T., & Väätäjä, H. (2017). From witnessing to experiencing? Exploring the first
wave of 360 video journalism. Presented at the IAMCR world conference, Cartagena, Columbia, 16-20.7. 2017.

Sirkkunen, E., Uskali, T., & Väätäjä, H. (2017). The making of journalistic VR: “It is very much
unlike traditional storytelling”. Presented at the Nordmedia Conference, Tampere, Finland, 17-19.8.2017.

Uskali, Turo & Lauk, Epp. (2017). Towards Adaptive Journalism: How Technological and Social Innovations are Transforming Journalism. The sixth annual International Symposium on Media Innovations16-17 October 2017 - Tallinn University, Estonia.

Uskali, T., Väätäjä, H., & Sirkkunen, E. (2017). Virtual reality prototyping in journalism. Nordicom
Information, Vol 39; No 1, pp. 28 - 31.

Väätäjä, H., Kauhanen, O., Uskali, T., Sirkkunen, E., Kelling, C., Turunen, M., & Lindqvist, V. (2017). Innovating Virtual Reality Experiences for Journalism: The Design Thinking Approach. Presented at the Future of Journalism Conference 2017. Cardiff, Wales.

Gynnild, A. & Uskali, T. (2018). Responsible Drone Journalism. Routledge: London.

Gynnild, A. & Uskali, T. (2018). What is responsible drone journalism? In Gynnild, Astrid & Uskali, Turo. 2018. Responsible Drone Journalism. Routledge: London.

Gynnild, A. & Uskali, T. (2018). The first wave of drone journalism: From activism tool to global game changer. In Gynnild, Astrid & Uskali, Turo. 2018. Responsible Drone Journalism. Routledge: London.

Uskali, T. & Gynnild, A. (2018). Drones, teaching and the explorative player-coach. In Gynnild, Astrid & Uskali, Turo. 2018. Responsible Drone Journalism. Routledge: London.

Uskali, T & Gynnild, A. (2018). Three scenarios of responsible drone journalism. In Gynnild, Astrid & Uskali, Turo. 2018. Responsible Drone Journalism. Routledge: London.

Uskali, Turo. (2018). Drone journalism. Arctic Drone Lab’s seminar. 15.1.2018. Jyväskylän yliopisto.

Uskali, T. & Ikonen, P. (2018). Using Drones in Breaking News Situations in Finland: From Pilot Tests to Continuous Operations. Median ja viestinnän tutkimuksen päivät, 27.-28.4.2018. Jyväskylän yliopisto.

Still to come (accepted works):

Burova, A., Kelling, C., Hakulinen, J., Kallioniemi, P., Turunen, M., Keskinen, T., Väätäjä, H. (2018). The FINNISH You – An interactive storytelling for the airport environment. In Proceedings of the 22nd International Academic Mindtrek Conference. ACM.

Kelling, C., Kauhanen, O., Väätäjä, H., Karhu, J., Turunen, M., & Lindqvist, V. (2018). The Implications of Audio and Narration in the User Experience Design of Virtual Reality. In Proceedings of the 22nd International Academic Mindtrek Conference. ACM.

Uskali, T. & Gynnild, A. (2018). Immersive journalism as storyliving. Immersive journalism –panel. Ecrea 2018, Lugano.

Uskali, T, Sirkkunen, E. & Väätäjä, H. (2018). The making of journalistic VR: “It is very much unlike traditional storytelling”. Ecrea 2018, Lugano.

Sirkkunen, E. & Uskali T. (2018/19). Virtual Reality Journalism. The International Encyclopedia
of Journalism Studies. Wiley Blackwell.

Uskali, T., Gynnild, A., Jones, S. & Sirkkunen, E. (2019). Immersive Journalism as Storytelling: Ethics, Production and Design. Routledge: London.

Kelling, C., Kauhanen, O., Väätäjä, H., Karhu, J., Turunen, M., Uskali, T., Sirkkunen, E., Lindqvist, V., & Ikonen, P. (2019). Cultural Application of Immersive Journalism and Storytelling: The Hierarchy of Needs for User Experiences in Virtual Reality. In Uskali, T., Gynnild, A., Jones, S. & Sirkkunen, E. (Ed.). Immersive Journalism as Storyliving. Routledge. London, UK.

Kelling, C., Väätäjä, H., Kauhanen, O., Sirkkunen, E., Turunen, M., Uskali, T. & Lindqvist, V. (2019). Applying Design Thinking Approach in Virtual Reality Service Development: The Case of Journalistic Storytelling. In Uskali, T., Gynnild, A., Jones, S. & Sirkkunen, E. (Ed.). Immersive Journalism as Storyliving. Routledge. London, UK.

Researchers

UX and service creation
Otto Kauhanen, Chelsea Kelling & Heli Väätäjä, TUT, IHTE

HTI and SW development
Jaakko Hakulinen, Jussi Karhu & Markku Turunen, UTA, TAUCHI

Journalism
Esa Sirkkunen, UTA, COMS
Helena Hirvinen, Pasi Ikonen & Turo Uskali, JYU

Value Creation and Business Models
Ilona Ilvonen, Nina Helander, TUT, NOVI